Người biểu diễn có quyền gì theo pháp luật sở hữu trí tuệ

Thông thường chúng ta thường nghĩ chỉ có người sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật như tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm mới có quyền theo pháp luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, bên cạnh những chủ thể này, chủ thể biểu diễn tác phẩm cũng là một chủ thể[…]Xem chi tiết

Bjorn Ulvaeus được bổ nhiệm làm Chủ tịch CISAC

Bjorn Ulvaeus

CISAC – Liên minh quốc tế của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và nhà soạn nhạc – đại diện cho hơn 230 tổ chức bảo vệ quyền tác giả tại hơn 120 quốc gia. Thông qua cộng đồng này, CISAC hỗ trợ mạng lưới quản lý tập thể quyền toàn cầu. Cộng[…]Xem chi tiết

Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc

Nhiều người cho rằng, sở dĩ tình trạng vi phạm quyền của nghệ sĩ biểu diễn tràn lan như vậy là vì lâu nay ở Việt Nam hiện mới có 2 tổ chức quản lý tập thể quyền liên quan đến âm nhạc là Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam[…]Xem chi tiết

Quyền của nghệ sĩ biểu diễn

Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa

Hội Bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc VN, gọi tắt là APPA được Bộ Nội Vụ ra quyết định thành lập số 1831/QĐ – BNV ngày 01 tháng 12 năm 2015 và được phê duyệt điều lệ tháng 6/2016. Đại hội đầu tiên của APPA đã được tổ chức và bầu[…]Xem chi tiết

Ra mắt hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc

Quyết định cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam được Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký vào ngày 1/12/2015. Văn bản nêu rõ: “Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội”.

RA MẮT HỘI BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGHỆ SĨ BIỂU DIỄN ÂM NHẠC VIỆT NAM Quyết định cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam được Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký vào ngày 1/12/2015. Văn bản nêu rõ: “Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ[…]Xem chi tiết