Ra mắt hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc

Quyết định cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam được Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký vào ngày 1/12/2015. Văn bản nêu rõ: “Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội”.

RA MẮT HỘI BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGHỆ SĨ BIỂU DIỄN ÂM NHẠC VIỆT NAM
Quyết định cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam được Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký vào ngày 1/12/2015. Văn bản nêu rõ: “Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội”.

Quyết định cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam được Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký vào ngày 1/12/2015. Văn bản nêu rõ: “Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội”.

NSND Thanh Hoa biểu diễn cùng con trai, Tôn Thất Thái Sơn trên sân khấu

Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Hiện tại, Hội có 130 hội viên, trụ sở tại 66 Nguyễn Văn Huyên. NSND Thanh Hoa được bầu làm Chủ tịch Hội.

Chia sẻ với báo chí, NSND Thanh Hoa cho biết việc thành lập Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam là mong mỏi của anh em nghệ sĩ nhiều năm nay. Để chào đón sự kiện thành lập Hội, các nghệ sĩ sẽ tổ chức một chương trình nghệ thuật hoành tráng với sự tham gia của 150 nghệ sĩ trên toàn quốc dự kiến biểu diễn vào dịp 30/4.

Được biết, trong năm 2015, Ban Vận động thành lập Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam do NSND Thanh Hoa chủ trì đã nhận được sự ủng hộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Bản quyền tác giả cùng toàn thể các đại diện của các Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan về việc thành lập Hội.

Nguyễn Hằng

Nguồn: dantri.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *