Béc 8 tia + phun sương gắn liền que cắm 16cm. Có van điều chỉnh. Lưu lượng 0-100l/h. Bán kính tưới 60 cm.

Béc 8 tia + phun sương gắn liền que cắm 16cm. Có van điều chỉnh. Lưu lượng 0-100l/h. Bán kính tưới 60 cm.

Thương hiệu: KhôngMã sản phẩm: RYZJK6D4
9,000 ₫
Giá thị trường: 12,000₫Tiết kiệm: 3,000 ₫
Mô tả:
Béc 8 tia + phun sương gắn liền que cắm 16cm. Có van điều chỉnh. Lưu lượng 0-100l/h. Bán kính tưới 60 cm.

Mô tả

Béc 8 tia gắn liền que cắm 16. Có van điều chỉnh. lưu lượng 0-70l/h. Bán kính tưới 70 cm.