Phụ kiện hệ thống tưới

-25% VAN XẢ KHÍ PHI 34 ( 1INCH )
150,000 ₫200,000 ₫
-21% Lọc đĩa phi 34mm 6m3 (1")
190,000 ₫240,000 ₫
-21% Lọc đĩa phi 27mm 5m3 (3/4")
190,000 ₫240,000 ₫
-25% Lọc đĩa chữ y phi 90mm 25m3 (3")
1,350,000 ₫1,800,000 ₫
-33% Lọc đĩa chữ y phi 60mm 25m3 (2")
1,100,000 ₫1,650,000 ₫
-19% Lọc đĩa chữ y phi 60mm 18m3 (2")
800,000 ₫990,000 ₫
-9% Lọc đĩa chữ T phi 60mm 15m3
500,000 ₫550,000 ₫
-33% Đồng hồ đo áp AQ320 loại tốt
200,000 ₫300,000 ₫
-20% BỘ CHÂM PHÂN VENTURI 49MM (1,5 INCH)
400,000 ₫500,000 ₫
-25% BỘ CHÂM PHÂN VENTURI 34MM (1 INCH)
300,000 ₫400,000 ₫