HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG TẮC THỜI GIAN KỸ THUẬT SỐ

(BỘ HẸN GIỜ TIMER)

 

 

Bước 1: Cài đặt giời gian thực

Nếu thời gian hiển thị trên màn hình điện tử khác với thời gian thực tế thì quý khách cần thực hiện cài đặt giờ cho trùng với thời gian thực tế.

+ Dùng vật nhọn nhấn vào nút C để xóa (reset) về chế độ mặc định ban đầu.

+ Nhấn và giữ nút có biểu tượng đồng hồ.

Lưu ý: giữ nguyên trạng thái nhấn sau đó thao tác cùng với:

+ Nhấn nút D+ để thay đổi thứ trong tuần.

+ Nhấn nút H+ để thay đổi giờ.

+ Nhấn nút M+ để thay đổi phút.

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện khi bạn cần cài đặt đồng hồ trong bộ điều khiển trùng với thời gian thực.

Bước 2: Lập trình hẹn giờ bật tắt cho thiết bị:

Bộ điều khiển thiết bị có thể hẹn tới 16 lần bật và 16 lần tắt vào các thời gian khác nhau trong ngày.

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Ấn nút P -> Màn hình hiển thị 1 ON (Chọn thời gian bật lần thứ 1).

Ấn nút D+ -> lập trình bật tắt theo các ngày trong tuần.

(Nếu muốn chọn ngày nào cũng bật vào thời gian được cài đặt thì cho hiện từ thứ 2 đến chủ nhật.)

Ấn nút H+ -> Lập trình cài đặt để thay đổi giờ.

Ấn nút M+ -> Lập trình cài đặt để thay đổi phút.

Ấn nút P -> Màn hình hiển thị 1 OFF (Chọn thời gian tắt lần thứ 1). và lặp lại quá trình trên để cài đặt thời gian tắt cho thiết bị.

Nếu như bạn chỉ muốn bật tắt chỉ một lần trong ngày cho tất cả các ngày trong tuần thì đến đây bạn có thể kết thúc bằng việc ấn nút có biểu tượng chiếc đồng hồ để thoát ra ngoài chế độ cài đặt.

Nếu bạn muốn thêm nhiều thời điểm bật tắt khác bạn tiếp tục cài đặt cho đến khi 16 OFF thì kết thúc bằng ấn phím có biểu tượng đồng hồ.

Bước 3. Sử dụng.

Sau khi lập trình xong, bạn nhấn nút MANUAL (màu đỏ) để chọn chế độ hoạt động cho thiết bị.

ON: Luôn đóng tiếp điểm (luôn luôn hoạt động)

AUTO: Bật tắt thiết bị theo lịch trình đã cài đặt.

OFF: Luôn ngắt tiếp điểm ( luôn luôn ngừng hoạt động).

Bạn lưu ý: Nút MANUAL cũng có thể sử dụng để đóng/ngắt khẩn cấp.

Ví dụ: Khi muốn dừng khẩn cấp bạn ấn nút MANUAL chuyển chế độ sang OFF.

Khi muốn bật thiết bị bạn ấn nút MANUAL để chuyển sang chế độ ON.